Rozwój przedsiębiorstwa

Aby przedsiębiorstwo było konkurencyjne na rynku i skutecznie realizowało swoje cele biznesowe, konieczne jest stawianie na wielopłaszczyznowy rozwój, w szczególności rozwój technologiczny. Nowa linia produkcyjna i nowe technologie to szansa nie tylko na zaproponowanie klientom nowych, ulepszonych towarów, czy też usług, ale także obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy.

Kredyt technologiczny – szansa dla przedsiębiorców

Aby przedsiębiorstwo było konkurencyjne na rynku i skutecznie realizowało swoje cele biznesowe, konieczne jest stawianie na wielopłaszczyznowy rozwój, w szczególności rozwój technologiczny
Autor zdjęcia: henry alva

Szansą dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest kredyt technologiczny, w obecnej perspektywie budżetowej zwany również kredytem na innowacje technologiczne. Dzięki pozyskaniu środków z tego źródła możliwe jest wyposażenie przedsiębiorstwa na przykład w nową linię produkcyjną, a dzięki tak zwanej premii technologicznej, można uzyskać nawet 70% zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Warunkiem koniecznym jest jednak, by w zakładzie pracy wdrożona została rzeczywiście nowa technologia (wytworzona przez przedsiębiorcę, lub też zakupiona od podmiotów trzecich, z przestrzeganiem warunku, by technologia ta nie była stosowana na świecie dłużej niż pięć lat).