Premia technologiczna w kredycie na innowacje technologiczne

Udział, jaki stanowi premia technologiczna w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych, ustalany jest zgodnie z pułapami wyznaczonymi w mapie pomocy regionalnej. Mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

Warunki

Udział, jaki stanowi premia technologiczna w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych, ustalany jest zgodnie z pułapami wyznaczonymi w mapie pomocy regionalnej
Autor zdjęcia: poptech

W sytuacji wydatków, które ponoszone są na wykonanie przez doradców zewnętrznych:

  • ekspertyz,
  • studiów,
  • koncepcji,
  • i projektów technicznych,

niezbędnych do wdrożenia nowej technologii w ramach prowadzonej inwestycji technologicznej, intensywność udzielanej pomocy w każdym przypadku nie może przekroczyć 50 % poniesionych kosztów i to bez względu na status przedsiębiorstwa, a także na lokalizację prowadzonej inwestycji.

Zaciągając kredyt technologiczny, przedsiębiorcy liczą na jak najszybszą wypłatę premii technologicznej. Jest ona jednak wypłacana w transzach w trakcie realizacji inwestycji oraz już po zakończeniu realizacji danego projektu przez przedsiębiorcę. Następuje wówczas kontrola, której celem jest sprawdzenie na ile i w jakim stopniu inwestycja została dokonana.

Maksymalna wysokość udzielanej przedsiębiorcom premii technologicznej wynosi aż sześć milionów złotych.

Jak wygląda proces aplikowania o premię technologiczną?

Proces aplikowania o przyznanie premii technologicznej przebiega w kilku etapach. Najpierw przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie mu kredytu technologicznego. Gdy uzyska on od banku komercyjnego promesę, lub zawrze warunkową umowę kredytową, może złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa krajowego o udzielenie dofinansowania projektu. Co istotne jednak, wniosek taki składać można tylko w trakcie ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego konkursu (obecnie trwa nabór wniosków, zakończy się on w dniu 20 stycznia 2016 roku).

W sytuacji, gdy nastąpi pozytywne rozpatrzenie wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje przedsiębiorcy promesę premii technologicznej, po czym przedsiębiorca podpisuje z bankiem komercyjnym umowę na kredyt technologiczny.

Następnie, mając podpisaną umowę kredytową z bankiem komercyjnym, przedsiębiorca podpisuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu.

W końcu, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaca przedsiębiorcy premię technologiczną w ramach płatności pośrednich (transz)w trakcie realizacji inwestycji, a także w ramach płatności końcowej, realizowanej już po zakończeniu realizacji projektu.