Konkursy w ramach działania „Badania na rynek” PO IR

Dnia 8 lutego 2017 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP), ogłosiła dwa konkursy organizowane dla przedsiębiorców w ramach działania Badania na rynek (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z wspomnianych wyżej konkursów przeznaczony jest wyłącznie dla projektów związanych z branżą elektromobilną. W konkursie przewidzianym dla branży elektromobilnej, firmy mogą aplikować o przyznanie im środków przedstawiając projekty o wartości rozpoczynającej się od 5 mln złotych.

Dnia 8 lutego 2017 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie PARP), ogłosiła dwa konkursy organizowane dla przedsiębiorców w ramach działania Badania na rynek
Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Zaznaczyć tu należy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje możliwość uzyskania aż do 20 milionów złotych w ramach przyznawanego dofinansowania przypadającego na pojedynczy projekt.

Działanie Badania na rynek jest największym działaniem organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki przewidziane na jego realizacją przypadają z puli, przyznanej do rozdysponowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Całościowy budżet oscyluje w granicach 4,5 miliarda złotych.

Kryteria oceny złożonych wniosków

Złożone przez przedsiębiorców wnioski w ramach konkursu podlegają ocenie. Większość kryteriów oceny wniosków obowiązujących w obu konkursach jest dla nich wspólna. Wnioski oceniane są w oparciu o:

  • kryteria formalne – ocenie podlega zarówno sam wnioskodawca, jak i złożony przez niego wniosek i projekt,
  • kryteria merytoryczne – ocena merytoryczna dokonywana jest przez specjalnie powołany w tym celu Panel Ekspertów.