Dotacje dla firm transportowych

W naszym kraju działa wiele firm spedycyjnych i transportowych. Ich głównym źródłem dochodu jest transport towarów, do czego niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu – zwłaszcza pojazdów. I tu rodzi się właśnie pytanie – czy możliwe są do uzyskania dotacje dla firm transportowych (więcej: http://www.strategor.pl/) na ich zakup?

Zakup samochodów z dotacji

Aby móc więc powiedzieć jaka firma może ubiegać się o dotacje dla firm na zakup pojazdów, trzeba zajrzeć do PKD
Autor zdjęcia: foilman

Okazuje się, że jest z tym pewien problem, bowiem jeśli o zakup samochodów ubiega się firma transportowa, to niestety ich zakup nie jest dopuszczalny, czyli nie może zostać ujęty jako koszt kwalifikowany.

Wynika to z przepisów unijnych, znajdujących się w Rozporządzeniu Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Przepisy stanowią, że wykluczona jest pomoc na nabywanie środków transportu przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego (zarówno towarowego, jak i osobowego).

Firma transportowa czy nie transportowa?

Jak wynika z powyższego, wszystko więc zależy od tego, jak zakwalifikowana zostanie firma. Jeśli więc uznana zostanie za firmę transportową – nie może liczyć na dofinansowanie na zakup samochodów. Jeśli jednak nie zostanie tak przyporządkowana, posiada szansę na uzyskanie dotacji.

Aby móc więc powiedzieć jaka firma może ubiegać się o dotacje dla firm na zakup pojazdów, trzeba zajrzeć do PKD (Polskiej Kwalifikacji Działalności). Jeśli symbol PKD zalicza daną firmę do transportowej – w myśl przepisów prawa jest ona za taką uznawana. Jeśli więc zdarzy się tak, że określone przedsiębiorstwo określając przedmiot wykonywanej przez siebie działalności ujmuje w PKD działalność transportową, w postaci zarówno przewozu osób, jak i towarów, to nie posiada uprawnień do tego, by ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na zakupu samochodu.

Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że zgodnie z przytoczonym przepisem, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by firmy transportowe starały się o dofinansowanie udzielane z Programów Regionalnych, które przeznaczone są na rozwój firmy. Może być to więc na przykład dofinansowanie na poszerzenie działalności o nowe usługi. Nie mogą one jednak wiązać się z zakupem pojazdów.